آسفالت معابر محله دانش و هنر شهر جدید مجلسی

 

آسفالت معابر محله دانش و هنر شهر جدید مجلسی به مساحت ۱۰/۰۰۰ متر مربع توسط شرکت عمران در حال انجام میباشد.

روابط عمومی شرکت عمران شهر مجلسی

لینک کوتاه نوشته
https://majlesi.ntdc.ir/?p=22498
کد خبر
22498