بازدید ریاست اداره حراست شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید از شهر جدید مجلسی

 

در روز پنج شنبه مورخ ۹۹/۷/۲۴ ریاست اداره حراست شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید از شهر جدید مجلسی بازدید بعمل آوردند.

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید مجلسی:

  آقای مالکی ریاست اداره حراست شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید ضمن بازدید از شهر جدید مجلسی با حضور در شرکت عمران از کلیه واحدهای شرکت بازدید بعمل آوردند.

در حاشیه این بازدید ضمن تشکیل جلسه ای با حضور مدیر عامل، هیات مدیره، مدیران و معاونین شرکت عمران به برسی مسائل مربوطه پرداخته شد.

لینک کوتاه نوشته
https://majlesi.ntdc.ir/?p=22452
کد خبر
22452