بازدید ریاست امور ورزش و جوانان شهرستان مبارکه از مکان های ورزشی شهر جدید مجلسی

در راستای تحقق برنامه های توسعه اجتماعی،فرهنگی( ایجاد و گسترش برنامه های ورزشی در شهر جدید مجلسی )جلسه ای در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۹ با حضور ریاست اداره ورزش

و جوانان برگزار گردید. به گزارش دفتر توسعه اجتماعی،فرهنگی شرکت عمران : در این نشست که عضو هیأت مدیره و معاون واحد فنی و اجرائ شرکت عمران ،شهردار،شورای

اسلامی نیز حضور داشتند در خصوص مسائل مربوط به ورزش جوانان در شهر مجلسی بحث و تبادل نظر گردید و مقرر گردید آماده سازی زمین چمن مصنوعی توسط شرکت

عمران انجام گردد و اداره ورزش نسبت به نصب چمن مصنوعی آن اقدام نماید در حاشیه این جلسه از مکان های ورزشی احداث شده توسط شرکت عمران بازدید بعمل آمد.

لینک کوتاه نوشته
https://majlesi.ntdc.ir/?p=23123
کد خبر
23123