بازدید ریاست کمیته امداد امام خمینی(ره)شهرستان مبارکه از مساکن مهر و اقدام ملی شهر جدید مجلسی

در راستای راهبرد چهارم برنامه توسعه اجتماعی،فرهنگی شهر جدید مجلسی (بسترسازی برای تأسیس و گسترش تشکل های مردم نهاد) تشکیل جلسه با حضور ریاست کمیته امداد امام خمینی(ره)شهرستان مبارکه
به گزارش واحد روابط عمومی و دفتر توسعه اجتماعی،فرهنگی شرکت عمران شهر جدید مجلسی :
نشستی در مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ با حضور ریاست کمیته امداد امام خمینی(ره) ، و کارشناسان مربوطه شهرستان مبارکه ،مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت عمران برگزار گردید در این نشست پیرامون راه کارهای تأمین مسکن ویژه مدد جویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) بحث و گفتگو گردید.
در حاشیه این جلسه از مساکن مسکن مهر و اقدام ملی این شهر بازدید بعمل آمد.

لینک کوتاه نوشته
https://majlesi.ntdc.ir/?p=23289
کد خبر
23289