بازدید مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید مجلسی ازطرح ملی خودکفایی بذر کشور سایت شماره ۳دانشگاه آزاد اسلامی

در راستای بند۵راهبرددوم برنامه توسعه اجتماعی،فرهنگی شهر جدید مجلسی(گسترش فضاهای کسب و کار اجتماعی-ایجاد و فعال سازی مراکز علم و فناوری )

مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت عمران شهر جدید مجلسی از طرح ملی خودکفایی بذر کشور سایت شماره ۳دانشگاه آزاد اسلامی واحد مجلسی بازدید بعمل آوردند.

به گزارش دفتر توسعه اجتماعی،فرهنگی شرکت عمران شهر جدید مجلسی و به نقل از ریاست دانشگاه آزاد اسلامی این شهر :

در این طرح مقرر شده در زمین ۵۰هکتاری این واحد دانشگاهی ۲۳هکتار گلخانه پیشرفته و ۱۱هکتار کشت فضای باز برای کشت بذر هیبرید صیفی جات با سرمایه گذاری مستقیم دانشگاه آزاد و مشارکت شرکت دانش بنیان نگین بذر دانش و همکاری شرکت عمران و مدیریت شهری احداث گردد.

لینک کوتاه نوشته
https://majlesi.ntdc.ir/?p=22937
کد خبر
22937