بازدید مدیر کل اداره حراست شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید از پروژه قطار حومه ای شهر جدید مجلسی به کلان شهر اصفهان

بازدید مدیر کل اداره حراست شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید از پروژه قطار حومه ای شهر جدید مجلسی به کلان شهر اصفهان

به گزارش روابط عمومی و دفتر توسعه اجتماعی،فرهنگی شرکت عمران شهر جدید مجلسی:

در روز بیست و یکم بهمن ماه آقای مهندس مالکی مشاور مدیرعامل و مدیر کل اداره حراست شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید از پروژه قطار حومه ای شهر جدید مجلسی به کلان شهر اصفهان بازدید بعمل آوردند.

لینک کوتاه نوشته
https://majlesi.ntdc.ir/?p=22810
کد خبر
22810