بازدید مدیر کل دفتر حمل و نقل و ترافیک شرکت مادر تخصصی عمران شهر های جدید از پروژه قطار حومه ای شهر جدید مجلسی به کلان شهر اصفهان

 

بازدید مدیرکل دفتر حمل و نقل و ترافیک شرکت مادر تخصصی عمران شهر های جدید از پروژه قطار حومه ای شهر جدید مجلسی به کلان شهر اصفهان
در راستای بند۳راهبرد اول برنامه توسعه اجتماعی،فرهنگی شهر جدید مجلسی(ایجاد و گسترش زیرساختهای اجتماعی-اجرای عملیات پروژه قطار حومه ای) آقای مهندس وکیلی سرپرست دفتر حمل و نقل و ترافیک شرکت مادر تخصصی شهر های جدید و هیأت همراه در مورخ ۹۹/۷/۳۰ از پیشرفت فیزیکی عملیات اجرائی خط قطار حومه ای شهر جدید مجلسی به کلان شهر اصفهان بازدید بعمل آوردند.
به گزارش روابط عمومی و دفتر توسعه اجتماعی،فرهنگی شرکت عمران شهر جدید مجلسی
پروژه قطار حومه ای شهر جدید مجلسی به کلان شهر اصفهان پس از بازنگری ابتدائی آن توسط مهندسین مشاور طرح آفرینان پارس و انتخاب پیمانکار مربوطه توسط شرکت عمران شهر مجلسی عملیات اجرائی آن با دستور مقام عالی وزارت راه و شهرسازی آقای مهندس اسلامی در مورخ ۹۸/۸/۲۴ آغاز گردید
تاکنون بالغ بر۳۶ درصد پروژه پیشرفت فیزیکی داشته و در طول مسیر حدود ۷کیلومتر در حال زیرسازی میباشد و در تاریخ ۹۹/۶/۱ عملیات اجرایی تقاطع غیر همسطح جاده مبارکه بروجن شروع گردیده است

لینک کوتاه نوشته
https://majlesi.ntdc.ir/?p=22470
کد خبر
22470