بازدید مهندس رحمانی عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید کشور و مهندس روانفر مشاور معاون وزیر راه و شهرسازی از پروژه‌ ساختمان سرای محله

 

مهندس رحمانی عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید کشور و مهندس روانفر مشاور معاون وزیر راه و شهرسازی از پروژه‌ ساختمان سرای محله مسکن واقع در محله بوستان بازدید بعمل آوردند و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت اجرای این پروژه قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید مجلسی:

در راستای راهبرد اول برنامه ( توسعه اجتماعی و فرهنگی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ ) شهر جدید مجلسی ، با عنوان ایجاد و بهره برداری فضاهای عمومی، شرکت عمران اقدام به احداث ساختمان (سرای محله) در محله بوستان شهر جدید مجلسی با وسعت ۸۹۷/۵ متر مربع عرصه و عیان و با پیشرفت فیزیکی ۵۸ درصد به منظور گسترش زیرساختهای اجتماعی و فرهنگی نموده است.

لینک کوتاه نوشته
https://majlesi.ntdc.ir/?p=21983
کد خبر
21983