برگزاری مسابقه بین شهروندان جهت تعیین شعار شهر جدید مجلسی

در راستای بند ۴راهبرد ششم برنامه توسعه اجتماعی،فرهنگی شهر جدید مجلسی(برندینگ شهری)برگزاری مسابقه تعیین motto


به گزارش واحد روابط عمومی و دفتر توسعه اجتماعی،فرهنگی شرکت عمران شهر جدید مجلسی :
به منظور تعیین شعار شهر (motto) شهر جدید مجلسی مسابقه ای بین شهروندان توسط دفتر توسعه اجتماعی برگزار گردید، تعداد ۹۳ نفر در این مسابقه شرکت کردند و پیشنهادات خود را در قالب یک شعار ارائه کردند که پس از کارشناسی های بعمل آمده تعداد ۸ نفر از شرکت کنندگان بعنوان برگزیده بهترین شعارهای شهری انتخاب گردیدند که طی مراسمی با رعایت پروتکل های بهداشتی که در دهه امامت و ولایت برگزار خواهد شد به برگزیدگان بهترین شعار شهری جوایزی توسط شرکت عمران اهداء می گردد.
لازم به ذکر است شعارهای برگزیده جهت تأیید نهایی بهترین motto به دفتر توسعه اجتماعی،فرهنگی شرکت مادر تخصصی ارسال خواهد شد

لینک کوتاه نوشته
https://majlesi.ntdc.ir/?p=23300
کد خبر
23300