برگزاری مسابقه تعیین شعار شهر جدید مجلسی(motto)

در راستای بند ۴راهبرد ششم برنامه توسعه اجتماعی،فرهنگی شهر جدید مجلسی(برندینگ شهری)برگزاری مسابقه تعیین motto
به گزارش دفتر توسعه اجتماعی،فرهنگی شرکت عمران شهر جدید مجلسی :
به منظور تعیین شعار شهر (motto) شهر جدید مجلسی مسابقه ای بین شهروندان توسط دفتر توسعه اجتماعی برگزار گردید، تعداد ۹۳ نفر در این مسابقه شرکت کردند و پیشنهادات خود را در قالب یک شعار ارائه کردند که پس از کارشناسی های بعمل آمده تعداد ۸ نفر از شرکت کنندگان بعنوان برگزیده بهترین شعارهای شهری انتخاب گردیدند که به مناسبت گرامی داشت دهه امامت و ولایت در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۴به برگزیدگان جوایزی توسط مدیر عامل شرکت عمران اهداء گردید.

لینک کوتاه نوشته
https://majlesi.ntdc.ir/?p=23312
کد خبر
23312