به مناسبت گرامی داشت روز جهانی کودک آرزوهای تعدادی از کودکان شهر جدید مجلسی به تصویر کشیده شد

در راستای راهبرد پنجم برنامه توسعه اجتماعی شهر جدید مجلسی(رویدادهای شهری)
آرزوهای تعدادی از کودکان شهر جدید مجلسی به تصویر کشیده شد.

به مناسبت گرامی داشت هفته ملی کودکان،طی برگزاری مسابقه نقاشی توسط دفتر توسعه اجتماعی شرکت عمران شهر جدید مجلسی در آخرین روز از هفته ملی کودکان،تعدادی ازکودکان ساکن در این شهر با حضور در سالن جلسات شرکت عمران آرزوها و رویاهای خود را به تصویر کشیدند و در نهایت از تمامی نفرات حاضر در این مسابقه که با حضور امام جمعه،شهردار،مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره برگزار گردید تقدیر بعمل آورده شد.
گفتنی است در این طرح و مسابقه مقرر گردیده بود برخی از مکانهایی که کودکان علاقه دارند در شهر احداث گردد نیز گنجانیده شود و مقرر گردید طی بررسی طرح ها برخی از این ایده ها که قابلیت دارند ،توسط شرکت اجرا گردد.

 

لینک کوتاه نوشته
https://majlesi.ntdc.ir/?p=23555
کد خبر
23555