تشکیل جلسه در خصوص برنامه های توسعه اجتماعی،فرهنگی شهر جدید مجلسی

 

تشکیل جلسه در خصوص برنامه های توسعه اجتماعی،فرهنگی شهر جدید مجلسی

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید مجلسی:

در راستای راهبرد دوم برنامه های توسعه اجتماعی،فرهنگی (گسترش فضاهای کسب و کار اجتماعی)در مورخ ۹۹/۴/۲۲ با حضور آقای حقیقی عضو هیأت مدیره شرکت ،معاونت فنی اجرائی و شهرسازی و کارشناسان مربوطه تشکیل جلسه دادند در این جلسه پیرامون ایجاد گذرهای فرهنگ و هنر بحث و گفتگو گردید و مقرر گردید توسط واحد فنی و اجرائی و شهرسازی نسبت به مکان یابی و آماده سازی طرح گذرهای فرهنگ و هنر اقدام گردد.

لینک کوتاه نوشته
https://majlesi.ntdc.ir/?p=22006
کد خبر
22006