توسعه مسیرهای ویژه پیاده روی و خطوط دوچرخه سواری در بوستان ارم شهر جدید مجلسی

در راستای بند دوم راهبرد اول برنامه توسعه اجتماعی،فرهنگی شهر جدید مجلسی (ایجاد و گسترش زیرساخت‌های اجتماعی) توسعه مسیرهای ویژه پیاده روی و خطوط دوچرخه سواری.

به گزارش دفتر توسعه اجتماعی،فرهنگی شرکت عمران شهر مجلسی:

در راستای ترویج فرهنگ دوچرخه سواری و ایجاد نشاط اجتماعی بین شهروندان ،آماده سازی و آسفالت مسیر دوچرخه در بوستان ارم شهر جدید مجلسی توسط شرکت عمران

لینک کوتاه نوشته
https://majlesi.ntdc.ir/?p=22668
کد خبر
22668