توسعه مسیرهای پیاده روی و ایجاد خطوط دوچرخه سواری در شهر جدید مجلسی

در راستای بند دوم راهبرد اول برنامه توسعه اجتماعی،فرهنگی شهر جدید مجلسی(ایجاد و گسترش زیر ساختهای اجتماعی)توسعه مسیرهای پیاده روی و ایجاد خطوط دوچرخه سواری.

به گزارش واحد روابط عمومی و دفتر توسعه اجتماعی،فرهنگی شرکت عمران شهر جدید مجلسی:

در راستای ترویج فرهنگ دوچرخه سواری  و  ایجاد نشاط اجتماعی بین شهروندان ، معاونت شهرسازی شرکت عمران و مدیریت شهری در تاریخ 99/10/2 از مسیر تعیین شده در پارک ارم شهر مجلسی جهت احداث مسیر دوچرخه بازدید بعمل آوردند.

در حاشیه این بازدید مقرر گردید شرکت عمران و شهرداری در خصوص آماده سازی زیرساختها،احداث ایستگاه دوچرخه و تهیه تعدادی دستگاه دوچرخه همکاری لازم را داشته باشند.

لینک کوتاه نوشته
https://majlesi.ntdc.ir/?p=22614
کد خبر
22614