جلسه بازگشایی اسناد فراخوان فروش واحدهای تجاری احداث شده شرکت عمران شهر جدید مجلسی

تعداد محدودی از واحدهای تجاری احداث شده توسط شرکت عمران در شهر جدید مجلسی از مورخ ۹۸/۱۲/۷ لغایت ۹۸/۱۲/۱۹جهت واگذاری به مزایده گذاشته شد.

به گزارش واحد روابط عمومی شرکت عمران:

تعداد محدودی از واحدهای تجاری احداث شده واقع در محله های شهر جدید مجلسی از جمله محله مهران،کوشش و فرهنگ توسط شرکت عمران جهت واگذاری به متقاضیان

واجد شرایط به مزایده گذاشته شد که در مورخ ۹۸/۱۲/۲۰ جلسه بازگشایی اسناد انجام و برگزیدگان مشخص گردیدند.

 

لینک کوتاه نوشته
https://majlesi.ntdc.ir/?p=21387
کد خبر
21387