دیدار مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت عمران،شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر جدید مجلسی با ریاست کل دانشگاه‌ آزاد اسلامی استان اصفهان

در راستای بند ۵ راهبرد دوم برنامه توسعه اجتماعی شهر جدید مجلسی(گسترش فضاهای کسب و کاراجتماعی،ایجاد و فعال سازی مراکز علم و فن آوری)دیدار مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت عمران،شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر جدید مجلسی با ریاست کل دانشگاه‌ آزاد اسلامی استان اصفهان در مورخ ۹۹/۱۰/۲۴
به گزارش دفتر توسعه اجتماعی ،فرهنگی شرکت عمران شهر جدید مجلسی؛
در این نشست پیرامون تبدیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد مجلسی به دانشگاه فن آور -سرای نوآوری و تولید بذر گلخانه ای-اشتغال زائی در شهر مجلسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ادامه جلسه آقای دکتر نجفی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان بیان داشتند که در سایت این دانشگاه پروژه تولید بذر بصورت تخصصی در حال گذراندن مراحل اولیه خود می‌باشد و در صورت همکاری ارگان‌های مختلف بزودی این دانشگاه تبدیل به سرای نوآوری بذر و نهاده های گلخانه ای خواهد شد که در نهایت در اشتغال زائی شهروندان نقش بسزایی ایفا خواهد کرد.

لینک کوتاه نوشته
https://majlesi.ntdc.ir/?p=22715
کد خبر
22715