دیدار مسئولین شرکت عمران شهر جدید مجلسی و کارشناس دفتر توسعه اجتماعی،این شرکت با مدیر کل دفتر توسعه اجتماعی،فرهنگی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید

دیدار آقای مهندس مجیدی مدیر عامل،آقای حقیقی عضو هیأت مدیره و احمدپور مسئول دفتر توسعه اجتماعی،فرهنگی شرکت عمران شهر جدید مجلسی در مورخ۹۹/۱۰/۱۵ با مدیر کل دفتر توسعه اجتماعی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و کارشناسان مربوطه و بحث و تبادل نظر پیرامون برنامه های اجتماعی،فرهنگی شهر مجلسی

به گزارش دفتر توسعه اجتماعی،فرهنگی شرکت عمران شهر مجلسی:

🔰در حاشیه این نشست آقای دکتر شهلی بر در خصوص آئین نامه دیواره نگاره ها،ایجاد گذر فرهنگ و هنر و تشکیل شورای فرهنگی در شهرهای جدید جهت پیشبرد اهداف دفاتر توسعه اجتماعی سخنانی را ایراد فرمودند.در ادامه آقای حقیقی عضو هیأت مدیره از اقدامات انجام شده در حوزه اجتماعی ،فرهنگی در شهر جدید مجلسی ارائه گزارش نمودند.

لینک کوتاه نوشته
https://majlesi.ntdc.ir/?p=22678
کد خبر
22678