روز جهانی قدس روز حمایت از مردم مظلوم فلسطین

روز جهانی قدس که نشات گرفته از روح و حکمت الهی حضرت امام (ره) است، روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد. روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است که

مرد میدان با بالفعل کردن ظرفیت‌های منطقه نقشه شوم کشورهای مرتجع عربی برای شیعی نشان دادن آرمان فلسطین را خنثی نمود.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید مجلسی

 

لینک کوتاه نوشته
https://majlesi.ntdc.ir/?p=22993
کد خبر
22993