سرای محله

توضیحات پروژه

در راستای راهبرد اول برنامه ( توسعه اجتماعی و فرهنگی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ ) شهر جدید مجلسی ، با عنوان ایجاد و بهره برداری فضاهای عمومی، شرکت عمران اقدام به احداث ساختمان (سرای محله) در محله بوستان شهر جدید مجلسی با وسعت ۸۹۷/۵ متر مربع عرصه و عیان به منظور گسترش زیرساختهای اجتماعی و فرهنگی نموده است