قابل توجه متقاضیان محترم فاز یک ثبت نام طرح اقدام ملی

متقاضیان محترم فاز یک ثبت نام طرح اقدام ملی ، جهت کسب اطلاعیه های طرح اقدام ملی مسکن به تارنمای tem.mrud.ir مراجعه نمایید.همچنین جهت ثبت اعتراض ویابارگذاری مدارک مطابق بااطلاعیه های تارنمای مذکور ودرمهلت زمانی تعیین شده سریعاً اقدام نمایید.

لینک کوتاه نوشته
https://majlesi.ntdc.ir/?p=21873
کد خبر
21873