محوطه سازی بلوار بهار دوم شهر جدید مجلسی

 

پروژه محوطه سازی بلوار بهار دوم شهر جدید مجلسی با کارفرمائی شرکت عمران این شهر و توسط شرکت نویدنور سپاهان با اعتباری بالغ بر۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در حال اجرا می باشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید مجلسی و به نقل از واحد فنی اجرائی:

مدت انجام این پروژه ۹ ماه وبصورت۱۰۰درصد تهاتر به پیمانکار مربوطه واگذار گردیده است که پیشرفت فیزیکی پروژه در حال حاضر۴۰ درصد می باشد

لینک کوتاه نوشته
https://majlesi.ntdc.ir/?p=22536
کد خبر
22536