مزایدات

آرشیو مزایدات

مناقصات

عنوان تاریخ انتشار آخرین مهلت
تهیه نقشه حدنگار(کاداستر) اراضی شهرجدید مجلسی با مقیاس 2000/1 تیرماه 99 1399/04/22 1399/04/30
حفاظت فیزیکی شهر جدیدمجلسی اراضی دولتی و ساختمانهای شرکت عمران مجلسی تیرماه 99 1399/04/19 1399/04/30
آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار(شریک) 1399/03/31 1399/04/23
تهیه ،ساخت ونصب درب ونرده فلزی دیوار اطراف مسجد امیرالمومنین (ع) واقع در شهر جدید مجلسی(تجدید) 1399/02/20 1399/02/27
تهیه ،ساخت ونصب درب ونرده فلزی دیوار اطراف مسجد امیرالمومنین (ع) واقع در شهر جدید مجلسی 1398/11/02 1398/11/12
اجرای روشنائی بلواربهار دوم شهرجدید مجلسی بصورت 50درصد تهاتر به شرح مندرج دراسناد 1398/11/02 1398/11/12
احداث واحدهای تجاری محله پردیس شهر جدید مجلسی 1398/07/08 1398/07/22
نگهداری تاسیسات شهر جدید مجلسی و ساختمانهای شرکت عمران مجلسی 1398/07/03 1398/07/13
تعمیر، مرمت وتوسعه مدرسه ارمغان شهرجدیدمجلسی 1398/06/12 1398/06/30
اجرای عملیات خاکی واحداث ابنیه فنی قطعه اول قطار حومه ای شهر جدیدمجلسی – بهارستان (کیلومتر 000+0 الی 000+10) 1398/05/12 1398/06/27
آرشیو مناقصات