علی اصغر قاسمی

معاون فنی

آقای مهندس علی اصغرقاسمی معاون فنی شرکت عمران شهرجدیدمجلسی می باشد.

شماره تماس:               ایمیل سازمانی:

رزومه و سوابق شغلی

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی : علی اصغر قاسمی
تاریخ تولد ومحل تولد : 21/08/1351 – اردستان

سوابق علمی و فنی

1-فارغ التحصیل در رشته عمران درمقطع فوق دیپلم در سال 1375 از دانشگاه شهید صدوقی یزد.
2 -فارغ التحصیل در رشته مهندسی تاسیسات درمقطع لیسانس در سال 1393 از دانشگاه آزاد واحد شهر مجلسی.
3- فارغ التحصیل در رشته مهندسی تاسیسات درمقطع فوق لیسانس در سال 1395 از دانشگاه آزاد واحد شهر مجلسی.
4- فارغ التحصیل در رشته مهندسی عمران درمقطع لیسانس در سال 1396 در دانشگاه آزاد واحد شهر مجلسی

سوابق اجرایی

1-شرکت عمران مجلسی کارشناس فنی ازسال 1376 الی 1391
2- شرکت عمران مجلسی مدیر بهره برداری ازسال 1391 الی 1393
3- شرکت عمران مجلسی معاونت فنی و اجرایی ،مدیر فنی و اجرایی ازسال 1394

گالری تصاویر