شهر جدید مجلسی؛ شهر امید و زندگی

شهر جدید مجلسی مطابق باقانون ایجاد شهرهای جدید ایران با هدف اسکان کارکنان صنایع منطقه ازجمله مجتمع فولاد مبارکه و صنایع جنبی و جذب بخشی از جمعیت مهاجر و همچنین برقراری تعادل در اکوسیستم منطقه اصفهان و جلوگیری از تخریب زمینهای کشاورزی طرح ریزی و احداث شده است.درسالهای اخیر همگام با تحولات توسعه ای شهری و منطقه ای اصفهان و ایران اهداف شهر جدید مجلسی به سمت و سوی اهداف رقابتی ، جذب خدمات پشتیبان منطقه ی مادرشهری و همچنین تنوع بخشی به گروه های اجتماعی و اقتصادی سوق یافته است.

پس ازطرح ریزی وتصویب طرح های اولیه توسعه شهرجدیدمجلسی هسته اولیه توسعه شهرجدیدپس ازتصویب طرح آماده سازی ناحیه یک شهرجدیدشروع به ساخت وسازوجذب جمعیت نمود.پس ازآن فرآیندتوسعه شهری شهرجدیدبراساس خطوط توسعه کلی طرح جامع به تدریج شروع به شکل گیری نمودوهمزمان بااستقراردانشگاه آزادمجلسی وسایرخدمات وابسته به رشدخودادامه دادودرنهایت باشروع مطالعات طرح تفصیلی شهرجدیدمجلسی درسال 1383سمت وسوی توسعه شهر جهت مشخصی به خودگرفت وبااضافه شدن طرح عظیم مسکن مهربه ساختارتوسعه شهرجدید،استخوان بندی مکانی شهردرحال شکل گیری وتکامل خود می باشد.

نحوه دسترسی شهر مجلسی:

شکل قطعه زمینی که بعنوان بستر شهر جدید بهارستان مورد استفاده قرارگرفته بصورت ذوزنقه قائم الزاویه ای است . اندازه قاعده بزرگ آن (ضلع شمالی) حدود ۱۰ کیلومتر ، قائده کوچک (ضلع جنوبی ) حدود ۶ کیلومتر ضلع شرقی حدود ۵/۳ کیلومتر و ضلع غربی آن حدود ۵/۴ کیلومتر است . این اراضی از جنوب به ارتفاعات میانکوه و از غرب به جاده اصفهان – شیراز محدود میشود. محدوده شمالی این اراضی با جاده کبوترآباد مشخص میشود. در ماورای شمالی جاده اراضی کشاورزی زاینده رود قراردارد و ضلع جنوبی نیز توسط کوههای کلاه قاضی محدود می شود.
لازم به ذکر است با تصویب اتصال قطار شهری اصفهان به مجلسی از طریق دو مسیر در شورایعالی ترافیک کشور و انتخاب شهر مجلسی به عنوان پایانه هر دو مسیر قطار شهری که باعث دسترسی سریع و آسان و مطمئن برای شهروندان شهر مجلسی خواهد شد .

ویژگیهای شهر:

1- نزدیک بودن به محور شمال -جنوب کشور درغرب استان اصفهان

2- نزدیک بودن به صنایع مادر مانند شرکت فولاد مبارکه

3- پتانسیل بالای جذب جمعیت در منطقه با اجرای طرح مسکن مهر

4- امکان صرفه جویی هزینه های جاری صنایع صنعتی منطقه در صورت اسکان کارکنان با حذف هزینه های ایاب و ذهاب

5- سرانه فضای سبز بالا

6- فضای مطلوب از بعد فرهنگی ، مذهبی وامنیتی

7- امکان احداث واحدهای صنعتی در سایت صنعتی شهر مجلسی وتامین خدمات مورد نیاز این صنایع از جمله آب ، برق و گاز

8- اجراء هرگونه سیاست دولت جمهوری اسلامی در بخش مسکن در این شهر با توجه به تملک 11000 هکتار زمین

9- اتصال به دو محور خط انتقال ریلی استان اصفهان (مترو)

گالری تصاویر