پیشرفت فیزیکی پروژه روشنائی بلوار بهار شهر جدید مجلسی

 

 در راستای بند شش راهبرد چهارم برنامه توسعه اجتماعی شهر جدید مجلسی(مشارکت و تسهیل گری اجتماعی-نظارت بر پروژه های روشنائی در جهت به حداقل رساندن مصرف انرژی)
اجرای پروژه روشنائی بلوار بهار دوم با کارفرمائی شرکت عمران
به گزارش واحد روابط عمومی و دفتر توسعه اجتماعی،فرهنگی شرکت عمران شهرجدید مجلسی:
این پروژه با نظارت شرکت عمران درجهت رفاه حال شهروندان ضمن در نظرگرفتن استفاده از چراغ های کم مصرف و به منظور به حداقل رساندن مصرف انرژی با استفاده از تعداد۲۲ عدد پایه روشنائی و با پیشرفت فیزیکی ۸۵درصد در حال اجرا می باشد.

 

لینک کوتاه نوشته
https://majlesi.ntdc.ir/?p=22406
کد خبر
22406