پیشرفت فیزیکی پروژه محوطه سازی بلوار بهار دوم شهر جدید مجلسی

 

 پروژه محوطه سازی بلوار بهار دوم شهر جدید مجلسی با کارفرمائی شرکت عمران این شهر و توسط شرکت نویدنور سپاهان با اعتباری بالغ بر۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در حال اجرا می باشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید مجلسی و به نقل از واحد فنی اجرائی:

مدت انجام این پروژه ۹ ماه و به صورت۱۰۰درصد تهاتر به پیمانکار مربوطه واگذار گردیده است که پیشرفت فیزیکی پروژه در حال حاضر ۳۰ درصد می باشد.

 

لینک کوتاه نوشته
https://majlesi.ntdc.ir/?p=22412
کد خبر
22412