گرامی داشت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری در شهر جدید مجلسی

در راستای تحقق بند پنج راهبرد چهارم برنامه توسعه اجتماعی،فرهنگی شهر جدید مجلسی(مشارکت و تسهیل گری اجتماعی)اجرای طرح کاشت ۲۰۰ اصله درخت با همکاری شرکت عمران و شهرداری
به گزارش دفتر توسعه اجتماعی،فرهنگی شرکت عمران شهر جدید مجلسی
در مورخ ۹۹/۱۲/۱۶ توسط مدیر عامل،اعضاءهیأت مدیره شرکت عمران،شهردار و اعضاء شورای اسلامی و مشارکت جمعی از شهروندان شهر جدید مجلسی به منظور گرامی داشت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی و ترویج فرهنگ توسعه و نگهداری فضای سبز شهری تعداد۲۰۰اصله نهال در پارک محله ای سایت مسکن مهر غرس گردید.

لینک کوتاه نوشته
https://majlesi.ntdc.ir/?p=22863
کد خبر
22863