مسکن مهر

مسکن مهر

پیشرفت فیزیکی احداث ساختمان موزه شمالی میدان کوثر شهر جدید مجلسی

پیشرفت فیزیکی احداث ساختمان موزه شمالی میدان کوثر شهر جدید مجلسی   در راستای بند ۱ راهبرد اول برنامه توسعه اجتماعی،فرهنگی شهر جدید مجلسی(ایجاد و گسترش زیر ساختهای اجتماعی-ایجاد فضاهای عمومی،فرهنگی،آموزشی و...) تکمیل نازک کاری موزه شمالی میدان کوثر شهر جدید مجلسی به گزارش واحد روابط عمومی و دفتر توسعه [...]

پیشرفت فیزیکی پروژه توسعه ساختمان مدرسه ارمغان شهر جدید مجلسی

پیشرفت فیزیکی پروژه توسعه ساختمان مدرسه ارمغان شهر جدید مجلسی در راستای بند یک راهبرد اول برنامه توسعه اجتماعی،فرهنگی شهر جدید مجلسی(ایجاد و گسترش زیرساختهای اجتماعی_ایجاد فضاهای عمومی،فرهنگی،آموزشی و...) توسعه ساختمان مدرسه ارمغان این پروژه با اعتبار ۴/۸۶۷/۰۰۰/۰۰۰ریال در سال ۱۳۹۸ توسط شرکت مهندسی انبوه گستر برج با کارفرمائی شرکت [...]

پیشرفت فیزیکی عملیات اجرائی خط قطار حومه ای شهر جدید مجلسی به کلان شهر اصفهان

پیشرفت فیزیکی عملیات اجرائی خط قطار حومه ای شهر جدید مجلسی به کلان شهر اصفهان   در راستای بند۳راهبرد اول برنامه توسعه اجتماعی،فرهنگی شهر جدید مجلسی(ایجاد و گسترش زیرساختهای اجتماعی-اجرای عملیات پروژه قطار حومه ای) پیشرفت فیزیکی عملیات اجرائی خط قطار حومه ای شهر جدید مجلسی به کلان شهر اصفهان [...]

پیشرفت فیزیکی اجرای پایه روشنائی بلوار بهار در شهر جدید مجلسی

پیشرفت فیزیکی اجرای پایه روشنائی بلوار بهار در شهر جدید مجلسی   عملبات اجرای تعداد ۲۲ پایه روشنایی بلوار بهار دوم واقع در محله پردیس به طول ۸۳۰ متر مربع با هزینه ای بالغ بر ۳/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال توسط شرکت عمران   [...]

پیشرفت فیزیکی مدرسه دوازده کلاسه محله مهران شهر جدید مجلسی

پیشرفت فیزیکی مدرسه دوازده کلاسه محله مهران شهر جدید مجلسی   پیشرفت فیزیکی مدرسه دوازده کلاسه مسکن مهر شهر جدید مجلسی به گزارش روابط عمومی شرکت عمران: این مجموعه ۱۲ کلاسه واقع در محله مهران با اختصاص ۳۱۵۵ متر مربع زمین و اعتبار ۴۸/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال توسط شرکت عمران در حال [...]

گرامی داشت روزسی ام مردادماه مصادف با بزرگداشت علامه محمد باقر مجلسی(ره) در شهر جدید مجلسی

گرامی داشت روزسی ام مردادماه مصادف با بزرگداشت علامه محمد باقر مجلسی(ره) در شهر جدید مجلسی   گرامی داشت روزسی ام مردادماه مصادف با بزرگداشت علامه محمد باقر مجلسی(ره) در شهر جدید مجلسی با عنایت به درج در تقویم کشورمان ایران اسلامی سی ام مردادماه بزرگداشت علامه محمد باقر مجلسی(ره)ستاد [...]

برگزاری جلسه حمایت از صنایع و کارگاههای تولیدی کوچک فعال در شهر جدید مجلسی

برگزاری جلسه حمایت از صنایع و کارگاههای تولیدی کوچک فعال در شهر جدید مجلسی   در راستای بند ۲و ۳ راهبرد دوم برنامه توسعه اجتماعی،فرهنگی شهر جدید مجلسی(گسترش فضاهای کسب و کار اجتماعی-حمایت از کسب و کارهای خرد و طرح های خود اشتغالی به خصوص برای زنان سرپرست خانوار-استقرار مراکزآموزش [...]

گرامی داشت روز تشکل ها و مشارکتهای اجتماعی در شهر جدید مجلسی

گرامی داشت روز تشکل ها و مشارکتهای اجتماعی در شهر جدید مجلسی   در راستای بند ۴ راهبرد چهارم برنامه توسعه اجتماعی،فرهنگی شهر جدید مجلسی(مشارکت و تسهیل گری اجتماعی-بسترسازی برای تأسیس و گسترش تشکل های مردم نهاد و بند ۲ راهبرد سوم (نیاز سنجی اجتماعی،پروژه های عمرانی-هم اندیشی با فعالان [...]

دیدار ریاست اداره بهزیستی شهرستان مبارکه با مدبرعامل شرکت عمران شهر جدید مجلسی

دیدار ریاست اداره بهزیستی شهرستان مبارکه با مدبرعامل شرکت عمران شهر جدید مجلسی   در راستای بند ۷ راهبرد اول برنامه توسعه اجتماعی،فرهنگی شهر جدید مجلسی(ایجاد و گسترش زیرساختهای اجتماعی-مناسب سازی معابر برای سهولت دسترسی توانخواهان ، سالمندان و جانبازان ساکن در شهر مجلسی، جلسه ای در مورخ ۹۹/۵/۲۰با حضور [...]

تقدیر از برگزیدگان مسابقه نماز نردبان تکامل ویژه خانواده پرسنل عمران شهر جدید مجلسی

تقدیر از برگزیدگان مسابقه نماز نردبان تکامل ویژه خانواده پرسنل عمران شهر جدید مجلسی   تقدیر از برگزیدگان مسابقه نماز نردبان تکامل ویژه خانواده پرسنل عمران شهر جدید مجلسی به گزارش واحد روابط عمومی شرکت عمران : به منظور آشنائی هرچه بیشتر خانواده پرسنل شرکت عمران شهر جدید مجلسی به [...]

جهت پرسیدن سوال خود و یا مشاهده پرسش های متداول اینجا کلیک کنید
پرسش های متداول
Skip to content