مسکن مهر

مسکن مهر

بازدید مهندس توکلی عضو هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید از پروژه های در حال احداث شهر جدید مجلسی

بازدید مهندس توکلی عضو هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید از پروژه های در حال احداث شهر جدید مجلسی   بازدید مهندس توکلی عضو هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید به همراه دیگر مسئولین و مشاورین آن شرکت از پروژه های در حال احداث شهر جدید [...]

تشکیل جلسه مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید مجلسی باسرمایه گذاران تولید و صادرات پوشاک

تشکیل جلسه مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید مجلسی باسرمایه گذاران تولید و صادرات پوشاک   ر راستای بند ۲ راهبرد دوم برنامه توسعه اجتماعی،فرهنگی شهر جدید مجلسی(گسترش فضاهای کسب و کار اجتماعی) و در راستای فراهم نمودن بستر ایجاد اشتغال پایدار برای اقشار نیازمند کار جامعه زنان و مردان شهر [...]

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه-مجلسی بعنوان دانشگاه فن آوریهای نوین دانش بنیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه-مجلسی بعنوان دانشگاه فن آوریهای نوین دانش بنیان   در راستای بند۵راهبرددوم برنامه توسعه اجتماعی،فرهنگی شهر جدید مجلسی(گسترش فضاهای کسب و کار اجتماعی-ایجاد و فعال سازی مراکز علم و فناوری ) به گزارش دفتر برنامه توسعه اجتماعی،فرهنگی شرکت عمران شهر جدید مجلسی: برگزاری جلسه ای در [...]

برگزاری جلسه احداث گذر فرهنگ و هنر در شهر جدید مجلسی

برگزاری جلسه احداث گذر فرهنگ و هنر در شهر جدید مجلسی   در راستای بند ۱ راهبرد دوم برنامه توسعه اجتماعی،فرهنگی شهر جدید مجلسی(گسترش فضاهای کسب و کار اجتماعی-احداث گذر فرهنگ و هنر)جلسه ای با حضور مدیریت شهری برگزار گردید به گزارش دفتر توسعه اجتماعی،فرهنگی شرکت عمران شهر جدید مجلسی: [...]

پیشرفت فیزیکی عملیات ساخت و نصب درب ونرده های فلزی دیوار اطراف مسجد حضرت امیرالمومنین(ع)شهر جدید مجلسی

پیشرفت فیزیکی عملیات ساخت و نصب درب ونرده های فلزی دیوار اطراف مسجد حضرت امیرالمومنین(ع)شهر جدید مجلسی   پیشرفت فیزیکی عملیات ساخت و نصب درب ونرده های فلزی دیوار اطراف مسجد حضرت امیرالمومنین(ع)شهر جدید مجلسی به گزارش روابط عمومی و دفتر برنامه توسعه اجتماعی،فرهنگی شرکت عمران شهر جدید مجلسی: این [...]

پیشرفت فیزیکی عملیات احداث واحدهای تجاری محله پردیس شهر جدید مجلسی

پیشرفت فیزیکی عملیات احداث واحدهای تجاری محله پردیس شهر جدید مجلسی   احداث واحدهای تجاری محله پردیس شهر جدید مجلسی واقع در بدنه شرقی بلوار بهار دوم توسط شرکت طلوع احداث گستر اسپادان با کارفرمائی شرکت عمران در حال اجرا می باشد. به گزارش واحد روابط عمومی  شرکت عمران شهر [...]

پیشرفت فیزیکی احداث ساختمان موزه شمالی میدان کوثر شهر جدید مجلسی

پیشرفت فیزیکی احداث ساختمان موزه شمالی میدان کوثر شهر جدید مجلسی   در راستای بند ۱ راهبرد اول برنامه توسعه اجتماعی،فرهنگی شهر جدید مجلسی(ایجاد و گسترش زیر ساختهای اجتماعی-ایجاد فضاهای عمومی،فرهنگی،آموزشی و...) تکمیل نازک کاری موزه شمالی میدان کوثر شهر جدید مجلسی به گزارش واحد روابط عمومی و دفتر توسعه [...]

پیشرفت فیزیکی پروژه توسعه ساختمان مدرسه ارمغان شهر جدید مجلسی

پیشرفت فیزیکی پروژه توسعه ساختمان مدرسه ارمغان شهر جدید مجلسی در راستای بند یک راهبرد اول برنامه توسعه اجتماعی،فرهنگی شهر جدید مجلسی(ایجاد و گسترش زیرساختهای اجتماعی_ایجاد فضاهای عمومی،فرهنگی،آموزشی و...) توسعه ساختمان مدرسه ارمغان این پروژه با اعتبار ۴/۸۶۷/۰۰۰/۰۰۰ریال در سال ۱۳۹۸ توسط شرکت مهندسی انبوه گستر برج با کارفرمائی شرکت [...]

پیشرفت فیزیکی عملیات اجرائی خط قطار حومه ای شهر جدید مجلسی به کلان شهر اصفهان

پیشرفت فیزیکی عملیات اجرائی خط قطار حومه ای شهر جدید مجلسی به کلان شهر اصفهان   در راستای بند۳راهبرد اول برنامه توسعه اجتماعی،فرهنگی شهر جدید مجلسی(ایجاد و گسترش زیرساختهای اجتماعی-اجرای عملیات پروژه قطار حومه ای) پیشرفت فیزیکی عملیات اجرائی خط قطار حومه ای شهر جدید مجلسی به کلان شهر اصفهان [...]

پیشرفت فیزیکی اجرای پایه روشنائی بلوار بهار در شهر جدید مجلسی

پیشرفت فیزیکی اجرای پایه روشنائی بلوار بهار در شهر جدید مجلسی   عملبات اجرای تعداد ۲۲ پایه روشنایی بلوار بهار دوم واقع در محله پردیس به طول ۸۳۰ متر مربع با هزینه ای بالغ بر ۳/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال توسط شرکت عمران   [...]

جهت پرسیدن سوال خود و یا مشاهده پرسش های متداول اینجا کلیک کنید
پرسش های متداول
Skip to content